Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Ik ben werkgever

Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergt doorgaans in de aanvangsfase specifieke ondersteuning. Deze ondersteuning neemt Stichting Zuidwester voor Werk in zijn geheel voor haar rekening.
Deze ondersteuning is vaak heel belangrijk, omdat er soms aanpassingen nodig zijn om iemand te laten werken of omdat er speciale regelingen van toepassing zijn, die een (financieel) voordeel voor u kunnen betekenen.

Voor een werkgever kan het heel aantrekkelijk zijn om mensen, die ondersteuning nodig hebben, in dienst te nemen.

De jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk heeft kennis van de actuele Wet- en Regelgeving en adviseert de werkgever graag over de mogelijkheden, die er zijn, te weten:

• Loondispensatie (UWV) / Loonkostensubsidie (Gemeente)

• Wet tegemoetkoming Loondomein (LIV en LKV)

• Mobiliteitsbonus (Premiekorting) (oudere en arbeidsgehandicapte werknemer)

• Jonggehandicaptenkorting

• Aanpassing Werkplek (werkgever en werknemer)

• No Risk Polis

• Proefplaatsing

• Jobcoachondersteuning (externe en interne Jobcoaching)