Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Ik heb werk

Soms is het niet zo moeilijk om werk te vinden, maar wel om het werk te behouden. Een jobcoach kan ervoor zorgen dat het werk behouden kan worden door (incidenteel) mee te werken met de cliënt, gesprekken te houden met de cliënt en zo nodig ondersteuning te geven op taakinhoudelijke aspecten. Ook zal de jobcoach regelmatig in gesprek gaan met de werkgever en collega's om het functioneren van de cliënt te bespreken.