Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Jobcoachondersteuning

Wanneer de werkgever een Wajonger in dienst wil nemen, kan er beroep worden gedaan op een jobcoach, die de werknemer ondersteunt op de werkplek en ook de werkgever adviezen kan geven. Zolang de Wajonger bij de werkgever in dienst is, begeleidt de jobcoach beiden.
Een jobcoach begeleidt een Wajonger naar een baan. Hij of zij traint uw werknemer en zorgt voor een inwerkprogramma. Aan het eind van het programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.

Wie krijgt een jobcoach?
• Werknemers, die door ziekte of een handicap langdurig problemen ondervinden bij het werk. Om dit te beoordelen, onderzoekt een arts van UWV soms de situatie van de klant.
• Werknemers, die werken met een arbeidsovereenkomst of proefplaatsing via UWV.

Begeleiding / vergoeding
De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt hoeveel persoonlijke ondersteuning iemand nodig heeft op de werkvloer en wat er vergoed wordt. De begeleiding wordt maximaal voor drie jaar toegekend.

De ondersteuning van een jobcoach kan intensief of minder intensief zijn.
Er zijn 4 begeleidingsniveaus mogelijk: zeer licht, licht, midden of intensief.
De jobcoach begeleidt de Wajonger:
In het eerste jaar voor maximaal 10 % van de contracturen.
In het tweede jaar voor maximaal 5 % van de contracturen.
In het derde jaar voor maximaal 3 % van de contracturen.

Om de kosten voor een jobcoach vergoed te krijgen, vult een klant samen met de jobcoach het formulier Aanvraag jobcoach in.

Het UWV wil wel elk half jaar van de werkgever, de werknemer en de jobcoach weten hoe het gaat. Daarvoor zal de Jobcoach een verantwoordingsrapportage invullen en de werkgever en de werknemer vullen een beoordeling over het afgelopen half jaar in. 

Aan het inzetten van een jobcoach zijn voor de werkgever geen kosten verbonden.

Welke jobcoachorganisaties?
UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een door UWV erkende jobcoachorganisatie. Stichting Zuidwester voor Werk is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.

De jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk wil u graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.

 

INTERNE JOBCOACHING

De interne jobcoach is bedoeld voor werknemers met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft. De jobcoach begeleidt deze werknemer op zijn werkplek.
De werkgever zorgt ervoor dat zijn werknemer een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma krijgt en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er problemen zijn.

Voorwaarden voor subsidie voor een jobcoach
Wilt u subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Dan moeten u en uw werknemer voldoen aan deze  voorwaarden:
• Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan voor een interne jobcoach? Dan moet uw werknemer een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden. Hij werkt minimaal 12 uur per week en verdient minimaal 35% van het minimumloon.

• Verlengt u de arbeidsovereenkomst van uw werknemer? Dan kunt u subsidie krijgen zolang het dienstverband duurt, met een maximum van in totaal 3 jaar. Heeft uw werknemer na deze 3 jaar toch nog begeleiding van een interne jobcoach nodig? Ook dan kunt u misschien nog subsidie krijgen. U moet uw aanvraag dan wel goed onderbouwen.

• Heeft uw werknemer eerder hulp gehad van een jobcoach? En wilt u nu subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Houd er dan rekening mee dat we de periodes waarin uw werknemer gebruik heeft gemaakt van een jobcoach aftrekken van de maximale periode van 3 jaar.

Alle voorwaarden vindt u op de website van het UWV via de link: http://www.uwv.nl/werkgevers/Images/beleidsregel-uwv-protocol-interne-jo...

Aanvragen subsidie interne jobcoach
Heeft de werkgever een werknemer met een langdurige ziekte of handicap? En heeft hij begeleiding nodig van een interne jobcoach voor de uitoefening van zijn functie? Dan kan de werkgever zelf vanaf 1 januari 2015  hiervoor subsidie aanvragen.
Houd er rekening mee dat u de subsidie op tijd aanvraagt. Het UWV kan maximaal 4 weken voor de datum waarop zij de aanvraag hebben ontvangen, subsidie toekennen.

Begeleidingsplan
Bij uw aanvraag voor subsidie moet u motiveren waarom uw werknemer jobcoaching nodig heeft en wat het doel is van het inzetten van een jobcoach. Dit noemen we ook wel het begeleidingsplan. U hoeft hiervoor geen apart document in te vullen. Op het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach vormen uw antwoorden op de vragen over begeleiding het begeleidingsplan. Geef zo uitgebreid mogelijk antwoord. Zo voorkomt u dat wij u vragen om meer toelichting en wordt uw aanvraag niet vertraagd.

Bespreek het met uw werknemer
Wilt u uw werknemer graag ondersteunen met een interne jobcoach? Bespreek dit dan eerst met deze werknemer. U kunt alleen subsidie aanvragen als uw werknemer ermee instemt.

De subsidie
U kunt subsidie krijgen voor een interne jobcoach voor een periode van maximaal 1 jaar. Na dit jaar, kunt u voor een nieuwe periode van maximaal 1 jaar subsidie krijgen. We betalen nooit langer subsidie dan het dienstverband duurt.
U krijgt de subsidie als een voorschot. Na het einde van de periode beoordelen wij of de werknemer de hele periode bij u in dienst is geweest. Als dat zo is, dan wordt de subsidie definitief. Maar als de werknemer niet meer bij u in dienst is, dan moet u het te veel betaalde voorschot terugbetalen.

Het is daarom belangrijk dat u tijdig wijzigingen doorgeeft aan het UWV.

De jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk wil u graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.