Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Jobcoachondersteuning

Bij het UWV kan Jobcoachondersteuning worden aangevraagd bij een proefplaatsing van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. De cliënt werkt dan met behoud van uitkering bij de werkgever. De werkgever geeft de intentie af, dat hij na de proefplaatsingsperiode een arbeidsovereenkomst zal aanbieden voor minimaal zes maanden en voor de arbeidsduur, die de cliënt tijdens de proefplaatsingsperiode heeft gewerkt.

Ook kan bij het UWV Jobcoachondersteuning worden aangevraagd, nadat werkgever en cliënt met elkaar een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 uur per week aangaan en deze een duur van minimaal zes maanden heeft.
Om de baan te kunnen behouden bezoekt de jobcoach de cliënt en werkgever regelmatig, waar nodig werkt de jobcoach mee de werkvloer en geeft ondersteuning bij het uitvoeren van diverse taakinhoudelijke aspecten. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de cliënt en werkgever.
Dit traject duurt zes maanden en kan bij verlenging van de arbeidsovereenkomst opnieuw voor
zes maanden worden aangevraagd.