Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Jonggehandicaptenkorting

Voor wie is de Jonggehandicaptenkorting?
De jonggehandicaptenkorting geldt voor iedereen die:
• een Wet Wajonguitkering krijgt
• recht heeft op een Wet Wajonguitkering, maar deze uitkering niet krijgt omdat hij nog andere inkomsten heeft

Jonggehandicaptenkorting verrekenen
Uw werknemer kan de korting achteraf terugvragen van de belastingdienst. De werknemer kan u ook vragen of u de korting met het loon wil verrekenen. U mag de jonggehandicapten-korting alleen verrekenen als uw werknemer dat vraagt. Hij moet dan wel met een brief van UWV aantonen dat hij recht heeft op een Wajong-uitkering. Wilt u de korting verrekenen? dan moet u een kopie van de UWV-brief bewaren in uw (loon) administratie.

De werkgever kan de jonggehandicaptenkorting alleen verrekenen als:
• De werkgever ook de loonheffingskorting toepast voor uw werknemer
• En uw werknemer recht heeft op een Wajong-uitkering (eventueel samen met een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering), maar die niet krijgt omdat hij bij u werkt.

De jonggehandicaptenkorting is € 708,00 per jaar. Deze heffingskorting is niet in de tabellen of in de rekenregels verwerkt. U moet het tabelbedrag van de loonbelasting / premie volksverzekeringen uit de tabel zelf verminderen met de jonggehandicaptenkorting. Gebruikt u de maandtabel, de vierwekentabel, de weektabel, de dagtabel of de kwartaaltabel, dan is de korting 1/12, 1/13, 1/52, 1/260 respectievelijk 1/4 deel. Heeft uw werknemer een loontijdvak waarvoor geen tabel bestaat? Dan gebruikt u voor het berekenen van de korting dezelfde herleidingsregels die u gebruikt voor het berekenen van de loonbelasting /premie volksverzekeringen.

Ontvangt uw werknemer op een later tijdstip naast zijn loon alsnog een arbeidsongeschikt-heidsuitkering van het UWV? Dan mag u de jonggehandicaptenkorting niet langer verrekenen. UWV verrekent de korting dan automatisch met de uitkering.

Wat als u de jonggehandicaptenkorting niet verrekent?
U bent als werkgever niet verplicht de jonggehandicaptenkorting te verrekenen.
Uw werknemer moet de korting dan aan het einde van het jaar zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie over de jonggehandicaptenkorting kunt u terecht bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via 0800 – 0543.