Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Klachtenreglement

Doorgaans heeft Zuidwester voor Werk tevreden cliënten. Gelukkig maar. Wij doen immers elke dag ons best om de ondersteuning aan uw wensen te laten voldoen. Toch kan er wel eens iets misgaan. U kunt een klacht hebben over onze dienstverlening of vinden dat er een fout besluit is genomen. Blijf met deze klachten of ontevredenheid niet rondlopen. Hier kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

De medewerker of leidinggevende:
U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker. Een gesprek zorgt
voor helderheid en lost vaak al veel op. Onderling overleg is bovendien snel te regelen.

Soms lukt het helaas niet om samen het probleem op te lossen of is het lastig het gesprek aan te gaan. U kunt uw klacht dan ook bespreken met de leidinggevende van de medewerker(s).

De klachtenfunctionaris:
Zuidwester voor Werk heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar u contact mee kunt opnemen om te bekijken hoe het beste om te gaan met de klacht. Deze kan u ook helpen om uw klacht goed onder woorden te brengen, als u dat lastig vindt. De klachtenfunctionaris kan ook, als u dat wilt, aanwezig zijn bij het gesprek met de medewerker of leidinggevende. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld.
U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris met het verzoek te bemiddelen in de klacht. Deze bespreekt uw klacht dan met de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht en/of met de leidinggevende. Bemiddeling vindt alleen plaats als het past bij de soort klacht en de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht dat ook wil(len).

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:
• mail: klachtenfunctionaris@zuidwester.org
• telefoon: 0187 – 89 8888
• post: Postbus 16, 3240 AA  MIDDELHARNIS

Raad van Bestuur
Als u geen bemiddeling wenst of als de bemiddeling niet naar tevredenheid is gegaan, kunt u uw klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Deze geeft een oordeel over de klacht. De Raad van Bestuur heeft hierbij een aantal mogelijkheden, zoals:
• De Klachtencommissie vragen om een advies te geven bij algemene klachten; deze commissie is een samenwerking tussen Stichting Ipse de Bruggen en Stichting Zuidwester;
• een externe deskundige raadplegen.

Oordeel en uitspraak
Diende u de klacht in bij de Raad van Bestuur?
Wanneer u een klacht indient bij de Raad van Bestuur, ontvangt u daarvan een ontvangst-bevestiging. Bij de behandeling van de klacht kan de Raad van Bestuur advies inwinnen bij de Klachtencommissie. De Raad van Bestuur informeert u in de regel binnen zes weken welk besluit hij heeft genomen over uw klacht. Ook geeft hij aan of er naar aanleiding van de uitspraak reden is tot het nemen van maatregelen. Die maatregelen zijn ook mogelijk als uw klacht niet gegrond is verklaard.
Als de Raad van Bestuur besluit uw klacht ter behandeling door te sturen naar de Klachtencommissie, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging van deze commissie. Daarin staat ook hoe het vervolg van de procedure eruitziet en wanneer u bericht over de uitspraak kunt verwachten.

Bent u het niet eens met de uitspraak?
Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw algemene klacht, dan heeft u de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie waarbij Zuidwester (voor Werk) is aangesloten. De klachtenfunctionaris kan u daarover inlichten.

Volledige regeling
Deze flyer bevat slechts een samenvatting van de ‘Klachtenregeling Zuidwester voor Werk’. Een exemplaar van deze regeling kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris en is ook te vinden op www.zuidwestervoorwerk.nl.

Contactgegevens
Klachtenfunctionaris Zuidwester
Postadres: Postbus 16, 3240 AA Middelharnis
E-mail: klachtenfunctionaris@zuidwester.org
Telefoon: 0187- 89 8888 (vraag naar de klachtenfunctionaris)

Stichting Zuidwester voor Werk
Bezoekadres: Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis
Postadres: Postbus 16, 3240 AA Middelharnis
Email: zuidwestervoorwerk@zuidwester.org
Telefoon: 0187 – 89 87 95

Om uw klacht te melden, kunt u ook het klachtenformulier invullen.

U kunt het Klachtenreglement ook vinden op de website: klik hier