Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Loondispensatie

Informatie over Loondispensatie

Door het UWV wordt loondispensatie ter beschikking gesteld aan werkgevers, die iemand in dienst willen nemen, die een Wajong uitkering heeft, een ziekte of handicap heeft en minder presteert dan een "gezonde" collega met hetzelfde werk.

De werkgever kan loondispensatie aanvragen voor minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling, dat uw werknemer hetzelfde verdient als de andere werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

Hoogte uitkering?
Hoeveel de werkgever minder mag betalen, is afhankelijk van hoeveel de werknemer presteert. Presteert hij bijvoorbeeld 40 % minder dan normaal, dan mag de werkgever 40 % minder loon betalen. Dit percentage wordt door de Arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld.

Aanvulling op de uitkering
Is het vastgestelde loon lager dan het minimumloon? Dan kan de Wajonger recht hebben op een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagen-wet, als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Hij heeft vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd.
• Hij heeft hulp (gehad) van een jobcoach.
• Zijn werkgever krijgt loondispensatie voor hem.
• Het loon dat hij verdient en zijn Wajong-uitkering bedragen samen minder dan het functieloon.

UWV vult de uitkering aan tot maximaal het bedrag dat de Wajonger ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De werknemer hoeft deze aanvulling niet aan te vragen. Als hij hier recht op heeft, dan betaalt het UWV de aanvulling automatisch.

Aanvragen?
De werkgever kan loondispensatie aanvragen bij het UWV middels het formulier "Aanvraag Loondispensatie".

Als u, als werkgever, loondispensatie aanvraagt, moet u de werknemer daarover informeren en vertellen, dat u minder loon wilt betalen en uitleggen waarom u dat wilt.

Als de loondispensatie is aangevraagd, beoordeelt het UWV of de werkgever inderdaad een lager loon mag betalen. De werknemer wordt dan uitgenodigd voor een (medisch) onderzoek en soms komt een UWV medewerker langs om de werkplek te bekijken.

Na een periode van ongeveer 8 weken, krijgt u bericht van het UWV of de loondispensatie is toegekend of niet.

Als de werkgever toestemming krijgt, dan gaat de loondispensatie in vanaf de eerste maand, waarin de loondispensatie is aangevraagd.

De jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk wil u graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.