Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Nazorg

Als een cliënt aan het werk is in een nieuwe baan overleggen cliënt en jobcoach regelmatig met elkaar. Indien nodig of gewenst, bezoekt de jobcoach de cliënt op de werkplek om met de cliënt de werkgever en / of  collega's de werkzaamheden, die uitgevoerd worden in de baan en / of het functioneren te evalueren.
In deze fase van het traject gaat de aandacht van de jobcoach vooral uit naar de ontwikkeling van de cliënt in de functie.
Afhankelijk van de ontwikkeling, die de cliënt doormaakt, wordt de begeleidingsintensiteit door de jobcoach aangepast.

Sommige gemeenten stellen, omdat jobcoaching een belangrijk aspect is voor baanbehoud, voor de uitvoering van jobcoaching (nazorg) een financiering beschikbaar. Stichting Zuidwester voor Werk maakt dan in overleg met gemeente en cliënt een offerte, van waaruit de cliënt nog een periode begeleid of ondersteund wordt.

De duur van dit traject is gemiddeld zes maanden en kan zo nodig met zes maanden worden verlengd.