Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Privacy

U krijgt begeleiding en ondersteuning van een jobcoach vanuit Stichting Zuidwester voor Werk. Om dat goed te kunnen doen, hebben wij persoonlijke en privacy gevoelige gegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Maar ook informatie over uw privé-omstandigheden en uw (arbeid-)verleden.

Voor het verzamelen en bewaren van uw gegevens in een persoonlijk dossier gelden wettelijke regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de juiste naleving van deze wet.

Toegang tot de gegevens
Niet iedereen mag zomaar uw gegevens inzien. Dat mogen alleen medewerkers van Stichting Zuidwester voor Werk, die deze gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.

Uw gegevens worden in geautomatiseerde bestanden bewaard. Alleen medewerkers waar u mee te maken heeft mogen uw gegevens bewerken en aanpassen.

Recht op inzage en correctie
U heeft altijd recht om uw gegevens in te zien. Ook heeft u het recht gegevens aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de gegevens over te laten dragen aan een derde. U kunt om een van de voornoemde rechten verzoeken.

Stichting Zuidwester voor Werk beslist binnen één maand op het verzoek van de aanvrager. De beslissing wordt schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. Bij een weigering wordt er altijd een reden gegeven.

Geheimhoudingsplicht
Voor iedereen binnen Stichting Zuidwester voor Werk, die omgaat met persoonsgegevens, geldt een geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure
Binnen Zuidwester voor Werk is een Functionaris Gegevensbescherming, Mevrouw N. de Jong, aangesteld. U kunt haar bereiken via privacy@zuidwester.org of per post Stichting Zuidwester

voor Werk, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 16, 3240 AA MIDDELHARNIS. Wanneer u een klacht heeft voor wat betreft uw privacy en/of die van uw gegevens, kunt u een beroep doen op het klachtenreglement van Stichting Zuidwester voor Werk.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u ons privacyreglement raadplegen op onze website of u kunt contact opnemen met Stichting Zuidwester voor Werk.


Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over dit onderwerp via de link http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacyreglement Stichting Zuidwester voor Werk