Zuidwester voor Werk
 
 
 
samenwerken
is meer dan
samen
werken

Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers, die te maken hebben met langdurige ziekte van werknemers (Wet Verbetering Poortwachter) kunnen Stichting Zuidwester voor Werk inschakelen om de werknemer te bemiddelen naar een baan binnen de eigen organisatie (Spoor 1) of buiten de eigen organisatie (Spoor 2).

Stichting Zuidwester voor Werk maakt in overleg met werkgever en cliënt een offerte voor een arbeidstoeleidingstraject naar een passende baan.
Na goedkeuring van de offerte gaat een jobcoach van Stichting Zuidwester voor Werk met de cliënt op zoek naar een passende baan. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden, die de cliënt heeft.

De duur van dit traject is, afhankelijk van de startdatum, maximaal één jaar.

Zelf aanmelden:

U kunt zich ook zelf als cliënt aanmelden bij Stichting Zuidwester voor Werk. Stichting Zuidwester voor Werk zal dan op uw verzoek in overleg treden met de werkgever, waar uw werkt, als zijnde de opdrachtgever, en zal middels het indienen van een offerte vragen of zij uw re-integratietraject willen financieren. Als de reactie daarop positief is, dan kan het re-integratietraject bij Stichting Zuidwester voor Werk gestart worden.